تیوال فیلم گذران زندگی
S2 : 09:56:48
: ژان لوک گدار
: آنا کارینا، میشل لوگران و ژرار هوفمن
ماجرای کاراکتری است به نام نانا که در پاریس زندگی می کند
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.