تیوال نمایش زندگی در تیاتر
S3 : 00:26:00
خرید بلیت
۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱۹ آبان تا ۰۶ آذر
  ۱۸:۳۰
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: دیوید ممت
: داریوش مودبیان
: احمد دامیار
:حنیف سلطانی سروستانی، سروش عباسی

: دکتر مسعود دلخواه
: پریسا آب تین
: اشکان شهریاری
: محسن ذهبی
: یگانه سبزه واری
: محسن طهماسبی
: هانیه زریابی
: داوود کاظمی، علیرضا ناصری، یاسمین شیرالی، مریم سلطانی
: علیرضا رضی
: منا سهیلی
: آزاده مالمیر، آژمان بیژن نسب
: کانون سینما و تیاتر دانشگاه تربیت مدرس
تهیه شده توسط کمپانی استراتژی

- این نمایش روزهای جمعه اجرا ندارد.

شهر:
تهران

مکان

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، پلاتو سنگ