تیوال فیلم زندانی‌ها
S3 : 05:32:59
: مسعود ده نمکی
: هدایت هاشمی، بهنام تشکر، هومن برق‌نورد، برزو ارجمند، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری و..
: مسعود ده نمکی
: علیرضا نجف زاده
: امیر ابراهیمی
: امید جزینی
: فرشاد گل سفیدی
: بهزاد جعفری
: شهرام خلج
: فرشید احمدی
: جواد قاسمی
: خشایار موحدیان
: ایمان کرمیان
: سعید خلیلی
: حسن شجاعی
دانشجوی جوانی که قصد دارد برای پایان نامه‌اش روی تعدادی زندانی تحقیق کند