آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره تئاتر بانو، ‌دوره دوم | آواها | روزانه دومین جشنواره تئاتر بانو، شماره دوم
S3 : 04:38:00 | com/org
مجموعه نمایش‌های جشنواره تئاتر بانو، سانس دوم | روزانه دومین جشنواره تئاتر بانو، شماره دوم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

‮شماره دوم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با دومین جشنواره تئاتر بانو

گفتگو با هنرمندان: معصومه فخر ذاکری، پانیذ اسماعیلی، ابوالقاسم هتلچی، محمدحسن علمایی

درباره نمایش های: حق التدریسی، فای قه، مو، استن حنانه

نازنین مهر
۲۹ بهمن ۱۳۹۸