آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره تئاتر بانو، ‌دوره دوم | آواها | روزانه دومین جشنواره تئاتر بانو، شماره چهارم
S3 : 13:10:42 | com/org
مجموعه نمایش‌های جشنواره تئاتر بانو، سانس چهارم | روزانه دومین جشنواره تئاتر بانو، شماره چهارم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

‮شماره چهارم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با دومین جشنواره تئاتر بانو

گفتگو با هنرمندان: بهادر امیرشاه کرمی، علیرضا فتح علیان، زهرا ناصری

درباره نمایش های: گزارشی از یک مراسم سوگواری، تنگی نفس، هچ

نازنین مهر
۳۰ بهمن ۱۳۹۸