کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال جشنواره تئاتر بانو، ‌دوره دوم | آواها | روزانه دومین جشنواره تئاتر بانو، شماره پنجم
S3 : 00:43:05 | com/org
مجموعه نمایش‌های جشنواره تئاتر بانو، سانس پنجم | روزانه دومین جشنواره تئاتر بانو، شماره پنجم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

‮شماره پنجم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با دومین جشنواره تئاتر بانو

گفتگو با هنرمندان: خاطره قلی نسب، مریم فخری مه آبادی، محمد علی طاهری، مجید اقبالی، فاطمه نصرتی، رسول صباغ

درباره نمایش های: دعوت، نیمه پنهان ماه، سایه در سایه، ریتم چهارچهارم، راز مخملی افرا بن، هزارتو

نازنین موسوی
۳۰ بهمن ۱۳۹۸