تیوال نمایش رویاى ماه
T1 : 23:43:40
خرید بلیت
۲۰,۰۰۰ تومان
  پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
  پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  ۱۷:۳۰
  ۴۵ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: مریم کاظمى
: احسان مجیدى
: محمد نوحیان، امیر عدل پرور

: هانیه زحمتکش، الهه میرزایی
: سهند بهادرى
: احسان مجیدى
: احسان مجیدى
: پریسا مشکانى
: ماندانا صادقی
: روژین ستارى

مناسب برای کودکان ۵ سال به بالا

یک شب ماه افتاد تو خونه ى یکى و....

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی