تیوال نمایش مهمانسرای دو دنیا
S1 : 14:19:29
ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد.
  پنجشنبه ۳۰ تا ۳۱ فروردین
  ۱۹:۰۰

: اریک امانوئل اشمیت
: سیده تینا زرین قلم
: نقش خوانان (به ترتیب حروف الفبا) دانیال آبنیکی، سجاد خلیفه هاشمی، سیده تینا زرین قلم، حسین سلیمی، افسانه شهسواری، محمد موفق اصل، غزاله وهاب زاده

: فیاما ناصحی
: مرتضی جلیلی
: مبین عباسیان
: غزاله وهاب زاده
: محمد رضا اسماعیل بیگی
: علی حسینی خواه
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲