تیوال | پروفایل Amin Abbaslo
S3 : 05:51:02
Amin Abbaslo 
مهندسی برق قدرت
مدیر پروژه 
تیاتر سینما نقاشی نقد هنر 
 
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
من آنجا نیستم | ۱★