تیوال | پروفایل الهه رحمانی
S3 : 14:56:55
الهه رحمانی 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
دانشجو 
سینما تیاتر ادبیات عکاسی 
من دانشجوی تئاترم و زندگی ام در تئاتر می گذرد.... 
تهران / تهران  
۰۵ مرداد ۱۳۹۵