تیوال | پروفایل سید فرشید جاهد
S3 : 11:22:49
سید فرشید جاهد 
مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد  
علامه طباطبائی ( ره ) 
کارشناس آنالیز قیمت 
علوم دینی ، خوشنویسی ، نقاشی ، شعر ، ادبیات ، کتاب ، تاریخ ، فلسفه ، موسیقی ، سینما ، ورزش روانشناسی ،  
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
تهران / تهران  
۰۸ اسفند ۱۳۹۳