آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سید فرشید جاهد
S3 : 03:48:35 | com/org
سید فرشید جاهد 
مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد  
علامه طباطبائی ( ره ) 
کارشناس آنالیز قیمت 
علوم دینی ، خوشنویسی ، نقاشی ، شعر ، ادبیات ، کتاب ، تاریخ ، فلسفه ، موسیقی ، سینما ، ورزش روانشناسی ،  
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
تهران / تهران  
۰۸ اسفند ۱۳۹۳