کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل شاهین
S3 : 16:30:39 | com/org
شاهین 
اقتصاد
دکتری  
تدریس 
کتاب، موسیقی، تئاتر، سینمای ناب، کوهنوردی و شنا 
من 65 سال دارم به کتاب و موسیقی علاقه وافر دارم تنها هستم و برای بخش کوچکی از زندگیم از تئاتر استفاده نمایم. باسپاس 
تهران / نهران  
۰۲ فروردین ۱۳۹۸