آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مهناز v
S3 : 17:19:14 | com/org
مهناز v 
زبان انگلیسی
دبیر 
سینما تیاتر موزیک نقاشی کوه 
هنر روح زندگی.. نقاش و زبانشناس معمار و کوهنورد ..عاشق موسیقی و سینما 
تهران / تهران  
۱۲ بهمن ۱۳۹۶