تیوال | پروفایل مهناز v
S2 : 15:59:54
مهناز v 
زبان انگلیسی
دبیر 
سینما تیاتر موزیک نقاشی کوه 
هنر روح زندگی.. نقاش و زبانشناس معمار و کوهنورد ..عاشق موسیقی و سینما 
تهران / تهران  
۱۲ بهمن ۱۳۹۶