تیوال | پروفایل میلاد زندی
S2 : 06:23:33
میلاد زندی 
معماری داخلی
کارشناسی  
آزاد اسلامی واحد رودهن 
دانشجو 
غزل پست مدرن 
www.miladzandi.ir 
شعر ،داستان ،طراحی 
تهران / تهران  
۰۶ دی ۱۳۹۱