تیوال | پروفایل رسول پیکانی
S2 : 08:11:53
رسول پیکانی 
 
 
تهران  
۱۰ تیر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کسی نیست همه داستانها را به یاد آورد | ۱★ ملکه زیبایی لی‌نین | ۵★ نمایشنامه خوانی شب سال نو | ۵★ حدیث حیرانی ماهان چوپان | ۵★