تیوال | پروفایل نازی ولایت
S3 : 16:32:40
نازی ولایت 
معماری
معلم مترجم 
طبیعتگردی تئاتر سینما نقاشی ادبیات 
هنرمند . عاشق ..عاشق هنر 
 
۳۰ اردیبهشت