تیوال | پروفایل نازی ولایت
S3 : 13:49:53
نازی ولایت 
معماری
معلم مترجم 
طبیعتگردی تئاتر سینما نقاشی ادبیات 
هنرمند . عاشق ..عاشق هنر 
 
۳۰ اردیبهشت
نمایش‌های ‌تماشا کرده
قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین | ۳★