کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل زهره صوفی
S3 : 17:00:47 | com/org
زهره صوفی 
اقتصاد پول و بانکداری
کارشناسی  
فیروزکوه 
 
سینما/تئاتر/ادبیات/موسیقی و ... 
zohre.sofi@yahoo.com 
تهران / تهران  
۱۳ اسفند ۱۳۹۰