تیوال | رضاصاد: قسمت اول نقد عکس منتشر شد . در این اپیزود عکس های شما
S3 : 19:44:11
قسمت اول نقد عکس منتشر شد . در این اپیزود عکس های شما رو نقد و بررسی کردم.
http://rezasadeghi.net/photo-critique-1/
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید