تیوال | قاصدک: خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این
S3 : 23:33:06
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق این همه ایامم نیست...
سعدی جااانان

از: ...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید