تیوال نمایش آل زا
S2 : 17:31:05
برداشتی آزاد از نمایشنامه الزایمر نوسته یوسف میرزایی
  از شهریور ۱۳۹۸
  ۱۹:۱۵

: محمدرضا آگاه
: شادی مهدی خانی، یگانه ماموریان، فرزانه نوشاد، سعید سلطانیان، مهدی کیان، سعید جاودان
: محمد حسنی

: پدرام زمانی
: آرش حبیبی
: محمدرضا آگاه
: سیاوش طالبیان
: شایان یوسف نیا
: رضا زواری
: سعید سلطانیان
: اشکان صادقی(استودیو آواژه)
: مونا مهری
: حسین لگزیان
: مهدیه طاهری
: سید مهدی محمودیان
: مصطفی اکبر زاده
: مهرداد افشار
: سارا حدادی (you studio)، مجید مهرآبادی

» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.