تیوال نمایش عقیم
S3 : 22:33:36
  ۱۴ تیر تا ۰۵ مرداد
  ۱۹:۰۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: علیرضا معروفی
:حامد نساج بخارایی، سمیه قهرمانی، سید فرزاد تجلی، مریم واعظ، علیرضا معروفی،

: امیر کارجو
: موژان دهقانی
: مهدی جاهدی
: سینا کووایی
: علیرضا خدامرادی
طوبی پس از ۲۰ سال برای فروش زمینی که به نام آرش است به ایران می آیند . پس از فروش زمین هنگام برگشت پلیس در فرودگاه جلو آرش را می گیرد و او می فهمد که بخاطر نرفتن سربازی ممنوع الخروج است . طوبی سمت خانه صادق می رود تا از او کمک بگیرد که جلوی درب خانه صادق حجله فرهاد را می بیند...

مکان

تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن:  ۸۴۱۷۲۰۶۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش عقیم / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته