تیوال فیلم اروند
S3 : 18:49:05
خـریــــد
۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان
 بها: ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان
: پوریا آذربایجانی
: سعید آقاخانی، طناز طباطبایی، پانته آ پناهی‌ها، مهرداد صدیقیان، امید روحانی، حسین سلیمانی و کاظم سیاحی
: مهدی داوری
: مرتضی غفوری
: امیر ادیب پرور
: محمود خرسند
: مهدی موسوی
: کارن همایونفر
: کامران خلج
: محمدرضاشرف الدین
: امیرسحرخیز
: جمشیدخندان
: سهراب دادگستر
: موناسرتوه
: میثم میرزایی
: محمدصادق شایسته
: پیمان جعفری
: علی باذل، مهدی معزی
: نیمروز فیلم
«اروند» داستان یونس جانباز اعصاب و روان دفاع مقدس را روایت می کند که بیست و هفت سال پس از پایان جنگ هنوز هم با خاطره هم رزمانش روزگار می گذراند و ناگهان در همراهی با یک گروه تفحص اتفاقات تازه ای در جریان سیال ذهنش وارد می شود.

کیفیت ۴۸۰: ۱.۵۰۰ تومان
کیفیت ۷۲۰: ۱.۸۰۰ تومان
کیفیت ۱۰۸۰: ۲.۰۰۰ تومان
کیفیت ۱۰۸۰ (HQکیفیت بالا): ۲.۵۰۰ تومان