تیوال نمایش بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات
S2 : 16:47:57
  از بهمن ۱۳۹۷
 بها: ۳۵,۰۰۰ تومان

: مقداد اسلامی
: بهاره رهنما، مقداد اسلامی
: سید مجید موسوی

: محمد اسلامی
: سجاد طاهری
: حکیمه فانی
: تکتم رضایی
: نسرین آجرلویی
: چشمه
: علیرضا گل بابازاده
: حسین خدارتی، دلارام پازوکی
آدم هایی که از بی حرکتی و بی فعلی خود باتلاق ساخته اند و در آن دست و پا می زنند، آنها بی توجه به کرده ی خود، دایم آن بیرون به دنبال مقصرند. آدم هایی باهوش و با استعداد که هیچ گاه به جایگاه واقعی خود نرسیده اند...


» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹