تیوال نمایش دیگری بزرگ
S2 : 06:48:27
  ۲۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷
  ۱۷:۰۰ و ۲۰:۳۰
  ۳۰ دقیقه
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: علی قاجاری
: علی قاجاری

: الهام آذری
: حمید رضا طاهری
: حمیدرضا طاهری، علی قاجاری
: حمید رضا طاهری، علی قاجاری
: تقی رجبی
: خشایار سام
: سامره الیاسی
: عرفان پور محمدی
: حامد قریب
: صالح سهرابی
: محمد حسینی
: حمیدرضا طاهری
: حمید رضا طاهری
: سینا قاسمی، فرشاد حسینی
کارگری که قرار است مسئولیت نظافت دودکش کارخانه را به عهده بگیرد قبل از ورود به کارخانه، در تصورات ذهنی خود بیداری دودکش را می‌بیند که او را دگرگون می سازد.

مکان

خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن:  ۶۶۷۲۲۶۲۲ - ۶۶۷۲۴۸۱۵

آواهای وابسته