تیوال مستند دیوار آبی
S3 : 05:04:28
: فرزانه بهرامی و تارا کابلی
: تارا کابلی، فرزانه بهرامی
: بهزاد بانی، تارا کابلی
تهران و پلِ صدر؛ رابطه شکل شهر و شیوه‌های زندگی، زیرساخت‌های شهری و رفتارهای شهروندی

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.