آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل
S3 : 21:53:59 | com/org
بها: ۸,۰۰۰ تومان
پیرزنی تنها، سالها آرزو دارد فرزندی داشته باشد. «دل خاک» عروسک سبز رنگ، به او پیشنهاد می دهد که برای برآورده شدن آرزویش، هنگامی که ماه ، قرص کامل شد به گلی نگاه کند تا آن گل تبدیل به کودک شود. پیرزن زمانی که می خواهد به گل نگاه کند، ناگهان حواسش پرت می شود و به اشتباه به کدوتنبل توی باغچه نگاه می‌کند. تا اینکه...

تولید سال ۱۳۹۳

دسته‌بندی
کودک و نوجوان

عکس‌های پایه

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل | عکس فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل | عکس فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل | عکس فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل | عکس
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید