تیوال فیلم فرزند خاک
S3 : 05:52:10
خـریــــد
۴,۰۰۰ تومان
 بها: ۴,۰۰۰ تومان
: محمدعلی باشه آهنگر
: شبنم مقدمی، مهتاب نصیرپور، حسین باشه آهنگر، قاسم زارع

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.