تیوال مستند اینستاگرامر
S3 : 03:54:12
: سینا کیان‌پور
: سینا کیان‌پور
: شقایق ریوفی، امیرعلی صبوری، مهیار غزازانی، سینا کیان‌پور
: محمد رضایی، احمد کرد احمدی
: امیرعلی صبوری
: سینا کیان‌پور، سعید کیان‌پور
: آیدین توکلیان
دنیای جدید، رسانه‌های جدید، ستاره‌های جدید. در عصری زندگی می‌کنیم که به واسطه‌ تکنولوژی هرکسی می‌تواند با تلفن همراه خود به شهرت دست پیدا کند. شهرتی که با آنچه از شهرت می‌دانیم کاملاً متفاوت است. شهرتی که مختص دنیای مجازیِ این روزهای ما است. «اینستاگرامر» داستان پیدایش و رشد ستاره‌های دنیای اینستاگرام است. ستاره‌هایی که نمی‌توان دلیلی برای ستاره شدنشان پیدا کرد.

آواهای وابسته