تیوال نمایش ماه و پلنگ
S2 : 18:36:24
عاشقانه ای برای کولبرها، عاشقانه ای برای کردستان
خرید بلیت
۴۰,۰۰۰ تومان
  از ۲۵ مردادماه ۱۳۹۸
  ۲۱:۴۵
  ۱ ساعت و ۵ دقیقه
 بها: ۴۰,۰۰۰ تومان

: وحید زارعی
: وحید زارعی، ناهید محمودی، حامد اسدی
: محمد هادی شاه نظر

گروه کارگردانی
: علی زارعی
: فاطمه رضایت

گروه موسیقی
: پندار پورکمیلیان (زند)
: پندار پورکمیلیان
: حسین واحدی
: آمنه ترک زاده
: فاطمه بندی
: بهناز بوذرجمهری

گروه طراحان
: سیاوش فرحی
: وحید زارعی
: علی زارعی
: فرناز رستم زاده، سارا قدری
: هانیه پیرهادی

: علی زارعی
: علی ناصری
: حانیه احمدی
ماه و پلنگ قصه زندگی کولبری ست از کولبرهای مرز کردستان که در تنهایی خود عاشق ماه میشود و این رابطه عاشقانه و عشق نافرجام او را به کام مرگ میکشاند...

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی وحید زارعی و بازی وحید زارعی، ناهید محمودی، حامد اسدی روزهای جمعه ۲۵ تا دوشنبه ۲۸ مردادماه با تخفیف روزهای نخست، همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید