تیوال نمایش من زنده ام
S3 : 14:47:51
  ۱۶ تا ۲۶ مرداد
  ۱۸:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: مهدی روزبهانی
:فروزان حسینی، زهیر کزازی، محمود محمودی، محدثه یاری، پرستو امینی زاده، غزال طالبی، رضا احمدی، امیر حسین حمزه لویی، علیرضا رحیمی

: علی موسوی
: امید انصاری
: رضا عباسی
: راضیه روزبهانی
: شیرین ذکاوند
: زینب علی حسینی
: سمیه احمدی
: رویا جاوید
: مریم عبدالملکی، حمید یعقوبی
۴ زن ایرانی در روزهای آغازین جنگ به اسارت حزب بعث عراق در می آیند. روایت ۴ سال اسارت این چهار زن و تحمل رنج و سختی آن دوران به تصویر کشیده می‌شود.
دسته‌بندی:
دفاع مقدس
شهر:
همدان

مکان

ملایر، شهرک ولیعصر، میدان قائم،‌ مجتمع فرهنگی هنری