تیوال نمایش موجی
S3 : 02:27:13
  ۱۵ تا ۲۹ آذر
  ۱۹:۰۰
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: یوجین اونیل
: یدالله آقاعباسی
: علی نفیسی
:مهدی خسروی، حنان جعفری، عباس قطبی راوندی، امیرعباس لارستانی

: عارفه افضلی
: زهرا نجمی
: جهانبین خیامیان
: هادی جلال پور
: سعید بافتی پور، مسلم سلمانی، امیرآرام
وقتی آدم ها از جنگ بر می گردند

مکان

کرمان بین چهارراه طهماسب آباد و باغملی، مجموعه یادگاران صنعتی