آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم پرسونا
S3 : 13:31:52 | com/org
خواهر آلما پرستار جوانی است که به واسطه پیشروی کارش در مراقبت از الیزابت ووگلر، وارد رابطه عمیق احساسی با او می‌شود؛ در اثر این احساس، هر دوی آنها وارد چالش های پیچیده‌ای در یک جزیره می‌شوند...
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید