تیوال نمایش سعادت لرزان مردمان تیره روز
S3 : 10:17:31
امکان خرید پایان یافته
  ۲۴ فروردین تا ۰۱ اردیبهشت
  ۱۸:۰۰
  ۵۵ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: علیرضا نادری
: مجید قربانی
: مهدی میرزایی، مژگان احمدآبادی، نسرین اعتمادی، مائده نوری، سید محمد مهدی حسینی، عرفان شیبانی، زینب منتظری

: حمید رضا صفار
: علی تهرانچی
: مازیار رفعتی
: زهرا یعقوبی
: ترگل آقایی
: مهناز قربانی
: علی سعیدی، سارا سپهوند
: فائزه فرجیان
: مهشید فرجی
: فاطمه پوشپاس
: حدیث شراهی، مهدی آمارلو
: محمدرضا حزینی
داستان نمایش مربوط به یک خانواده است که در حاشیه شهر زندگی پر چالشی دارند و هر یک از اشخاص نمایش داستان ویژه و جذابی برای خود دارند. در یک غروب تا نیمه شب اتفاقاتی می‌افتد و سرانجام این خانواده به یک فاجعه ختم می‌شود.

مکان

شهر ری، میدان نماز، فرهنگسرای ولا، مجتمع ابوالفتوح رازی، سالن اصلی
تلفن:  ۳۳۳۹۴۰۶۰


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی مجید قربانی و بازی مهدی میرزایی، مژگان احمدآبادی، نسرین اعتمادی و ... با تخفیف روز نخست آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید