آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم تکخال
S3 : 18:45:05 | com/org
مردی گرفتار در میان بانوان متعدد، این مرد تلاش دارد در مسیر درست قرار گیرد ولی این کار در روزگار غلبه نادرستی ها کار ساده ای نیست ...
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید