تیوال نمایش توهم یک نویسنده
S3 : 21:21:30
  ۱۰ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۷
  ۲۱:۰۰
  ۵۵ دقیقه
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: هدایت نیکو
: محمد حسن اسکندری، مجید برومند، نگار عابدین، هومن شجاعی
: هدایت نیکو

: سوگند دریاباری
: غزاله فراهانی
درباره به یک نویسنده با توهم شهرت و نحوه برخورد با خیانت در هرکس و قدرت توهم در یک نویسنده خلاق.

مکان

شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی، جنب شهر کتاب ابن سینا
تلفن:  ۸۸۳۶۶۳۶۶

آواهای وابسته