آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم مرد دوازدهم
S3 : 14:29:30 | com/org
آنها دوازده خرابکار بودند که آلمانها یازده نفر از آنها را کشتند. این فیلم داستان واقعی کسی است که به تنهایی از دست آلمانها فرار کرد و…
سبک
جنگ
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید