تیوال نمایش ویتسک
S3 : 07:09:17
با حمایت خانه نمایش دا
  ۰۷ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷
  ۲۰:۴۵
  ۱ ساعت
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سینا احمدی
: امین آثم، سینا احمدی، کیمیا رازقی، مهدی عطاریان، مهرشاد مقدسی، کاظم موسوی، امیرحسین موسوی، شاهین ولی زاده، امیرحسین هرمزی نصیری

: مطهره صنوبری
: یاسمن صادق نژاد
: سینااحمدی، مطهره صنوبری
: تابان جلالی
: نوید احمدی
: امیرحسین هرمزی نصیری
: امیرحسین ناظم زاده
: امین آثم

با نگاه به «وُیتسِک» اثرگیورک بوشنر، ترجمه ناصرحسینی مهر
کانال تلگرام خانه نمایش دا

ویتسک یک مورد/فرد از بین تمامی موارد یک آسایشگاه نظامی است که در نهایت مجبور به عریان کردن خشونت فروخورده‌ی خود می‌شود.

مکان

میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶، خانه نمایش دا
تلفن:  ۸۸۰۱۶۰۷۴

گزارش تصویری تیوال از نمایش ویتسک / عکاس: پریچهر ژیان

... دیدن همه عکس ها »

ویدیوهای وابسته

آواهای وابسته