تیوال فیلم یه‌وا
S3 : 16:09:07
: آناهید آباد
: سرگیی توماسیان، نارینه گریگوریان، شانت هووانسیان، ورژ کاسونی
: تقی علیقلی‌زاده
: حسن کریمی
: سیاوش کردجان
: واهان آرتسرونی
: بابک اردلان
یه‌وا، زن جوانی است که پس از مرگ تراژیک همسرش برای فرار از والدین پرنفوذ او با دخترش به یکی از روستاهای کاراباخ ارمنستان پناه می‌برد. یه‌وا در این روستا کاملا غریبه است و مجبور است هویتش را پنهان کند.

اخبار وابسته

» استقبال گرم سینماگران از مراسم آئین دیدار «یه‌وا»

» در آستانه اکران سراسری از پوستر فیلم سینمایی «یه‌وا» رونمایی شد

آواهای وابسته