تیوال بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی | آواها | روزانه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی (روز نخست)
S2 : 08:04:50
روزانه بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی (روز نخست) | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

شماره نخست مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

اجرا: محمد عسگری

گفتگو با هنرمندان: شهاب نظام دوست، پانیذ لسان خوش نیک، صبا نجاتی

گزارشگران: پرند محمدی، مهشاد حجتی

درباره نمایش های: شب دوازدهم، مناقشه، ژ(یو)

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶