کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال جشنواره طنز سوره، دوره نهم | آواها | روزانه نهمین دوره جشنواره طنز سوره، شماره دوم
S3 : 23:23:31 | com/org
روزانه نهمین دوره جشنواره طنز سوره، شماره دوم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

شماره دوم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با نهمین دوره جشنواره طنز سوره

گفتگو با هنرمندان: سید امیر سادات موسوی، رحیمه جمال، حسن حاتمی، جواد عسگر اوغلی


گفتگو کننده
: مهشاد حجتی

۰۱ خرداد ۱۳۹۶