تیوال نمایش خورشیدهای همیشه
S1 : 20:36:39
  ۱۳ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶
  ۲۱:۳۰
  ۱ ساعت
 بها: ۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

: بهاره رهنما، علی رادی، زهرا اسماعیل‌زاده
: بهاره رهنما
:اکرم محمدی، بهاره رهنما
:امیرخسرو عباسی

: بهاره رهنما
: فربد یزدانفر، لیدا باقری
: امیر اسانی
: پوریا خرمایی
: لیلا جعفری
: الهام حیدری
: توکتم رضایی
: فرهاد ایرانی
: امیرعلی رادی

ردیف اول: ۴۰.۰۰۰ تومان
دیگر ردیف ها: ۳۰.۰۰۰ تومان
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹

گزارش تصویری تیوال از نمایش خورشیدهای همیشه / عکاس:‌ حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته