تیوال نمایش پچ پچه های پشت خط نبرد
T1 : 07:17:40
کاری از گروه تئاتر تازه
خرید بلیت
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
  پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ تا شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۲:۳۰
  ۲ ساعت
 بها: ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

: علیرضا نادری
: اشکان خیل‌نژاد
: (به ترتیب حروف الفبا) محمد اشکان‌فر، سینا بالاهنگ، حمید رحیمی، کیوان ساکت‌اف، محمدهادی عطایی، مهدی فریضه، امیراحمد قزوینی، نوید محمدزاده

: اشکان خیل نژاد
: رضا حیدرى
: محمد غلامى
: علی شهبازی
: اردشیر رستمی
: آرمان کوچکی
: راحیل مرشدی
: داوود ونداده، محمدرضا رشیدى

: محمد قدس
کاری از گروه تئاتر تازه

بخش اصلی: ۴۰.۰۰۰ تومان
بیرون از ظرفیت: ۳۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی