آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل علی رنگچیان
S3 : 00:59:40 | com/org
علی رنگچیان 
مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
کارشناسی ارشد  
مدرس دانشگاه، فعال فرهنگی و روزنامه نگار 
کتاب، ورزش (فوتبال و ورزشهای رزمی)، موسیقی، تئاتر و سینما  
علاقمند به مباحث فرهنگی و فعال در حوزه میراث فرهنگی ، طراح و مجری تجربه گردشگری شهری (تهرانگردی) : http://t.me/tehrangardy 
تهران / تهران  
۲۴ تیر ۱۳۹۶