تیوال | پروفایل کیکاوسی نژاد
S3 : 00:27:22
کیکاوسی نژاد 
 
 
از لبانش شهد شیرین رباعی می چکید در قصیده با تغزل در تنم جان می دمید 
 
۲۲ مرداد ۱۳۹۷