تیوال | پروفایل فرشید قربانپور
S3 : 18:09:03
فرشید قربانپور 
نرم افزار
کارشناس نرم افزار 
فیلم . موسیقی . آواز 
خیلی جدیش نکنید 
 
۱۶ مهر ۱۳۹۳