تیوال | پروفایل حسام افسری
S3 : 10:21:20
حسام افسری 
مدرس کارگاه نمایش نخ نما / معلم 
 
فعال در حوزه ی موسیقی و تئاتر 
تهران / تهران  
۲۷ آذر ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کاریزمای منفی روز حشر، چهار متر و شصت سانت زیر زمین