تیوال | پروفایل مرتضی کلانی
S3 : 11:02:40
مرتضی کلانی 
 
ادبیات _ تئاتر _ موسیقی و روان شناسی 
انتشار کتاب " از نگاه ایرانی _ عشق و زندگی در شاهنامه فردوسی" و کتاب " راز واژه ها " مجموعه شعر  
 
۲۶ شهریور ۱۳۹۳