آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمود
S3 : 21:28:48 | com/org
محمود 
Medical Education + Radiology
کارشناسی ارشد  
علوم پزشکی مشهد 
کارمند 
شعر - موسیقی ( با صدای بلند ) - کتاب ( رمان و رمان بیوگرافی ) - فیلم - گاهی هم عکاسی - کوهنوردی 
عجیب و بیخودی حساس 
همه چیز 
خراسان رضوی / مشهد  
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳