تیوال | پروفایل میترا زارعی نیا
S3 : 20:43:05
میترا زارعی نیا 
کارشناسی  
پلی تکنیک 
 
نویسندگی 
من می نویسمت بخونی یا نخونی.... 
عضو هیئت تحریریه نشریه دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
تهران / تهران  
۰۶ مرداد ۱۳۹۰