تیوال | پروفایل نادیا اسکویی
S3 : 19:23:01
نادیا اسکویی 
علوم اجتماعی
مدیر فروش انتشارات 
سفر - مطالعه فرهنگ و آداب و رسوم - مسایل مربوط به مردم شناسی - روان شناسی و جامعه شناسی 
 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳