تیوال | پروفایل نادیا اسکویی
S2 : 05:43:26
نادیا اسکویی 
علوم اجتماعی
مدیر فروش انتشارات 
سفر - مطالعه فرهنگ و آداب و رسوم - مسایل مربوط به مردم شناسی - روان شناسی و جامعه شناسی 
 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳